วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เอกสารปลอม VS. เอกสารเท็จ

เอกสารปลอม VS. เอกสารเท็จ
          หลายครั้งที่พบหลายๆท่านใช้คำสับสนระหว่างคำว่า เอกสารปลอมกับเอกสารเท็จ และเข้าใจอย่างผิดๆว่า ต่างก็มีความหมายเฉกเดียวกัน หากแต่ ตามหลักกฎหมายแล้ว ทั้งสองคำนี้ มีความหมายที่แตกต่างกัน แล้วใช้เรียกในกรณีที่ต่างกันด้วย ดังนั้น หากเราใช้ผิดคำขึ้นมาแล้วล่ะก็... ความหมายเปลี่ยน งานเข้าเลยทีเดียว
            ซึ่งเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคย ผิดพลาดกับการใช้คำผิดๆ (ก็เจ้าสองคำนี้นี่แหละ) ถึงขั้นเจ็บแค้น +จำซึมลึก ในอุราและในสมองเลยทีเดียว 555 เมื่อผิดพลาด จึงต้องนำมาเผยแผ่ให้คนอื่นๆเข้าใจด้วยเช่นกัน จะได้ทำความเข้าใจ และนำไปแก้ไขไม่ให้ผิด (ซ้ำๆซากๆ) อย่างเราอีก