วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประสบการณ์สอบเข้าป.โท นิติศาสตร์ นิด้า (Nida)

การสอบเข้าปริญญาโท นิติศาสตร์ นิด้า (Nida) 9 เม.ย. 2559

หลังจากห่างหายไปจากสนามสอบเข้าป.โทมานาน เพราะเราหนีไปสอบเนติ สอบตั๋ว ทำงานนั่นโน้นนี่มากมาย รอบนี้เพิ่งมีโอกาสกลับมาลองสอบ
นิด้าจะเปิดรับสมัคร 4 รอบ โดยเปิดรอบแรกประมาณธันวาคม – มกราคม ซึ่งการสอบเข้านิติศาสตร์ ต้องสอบวิชาเฉพาะ4 และภาษาอังกฤษ